Khắc phục các ứng dụng Apple iPhone 6 Plus bị đóng băng và sập ngẫu nhiên sau khi cập nhật iOS 9.3 (Giải pháp tiềm năng)

Nội dung này được tạo ra nhằm mục đích giúp những người đang gặp sự cố cập nhật sau iOS trên #Apple iPhone 6 Plus (# iPhone6Plus), trong đó thiết bị, cũng như một số ứng dụng tiếp tục bị treo hoặc đóng băng sau khi cài đặt iOS 9.3. Vì lợi ích của những người mới sử dụng giao diện iOS, tôi đã khám phá ngay cảCách khắc phục sự cố âm thanh Apple iPhone 6 Plus: Video vẫn ổn nhưng không có âm thanh

Chúng tôi đã nghe về một số vấn đề và mối quan tâm liên quan đến âm thanh Apple iPhone 6 Plus (#Apple # iPhone6Plus) không hoạt động vì một số lý do. Các vấn đề âm thanh với thiết bị Apple này đã xuất hiện trong các tình huống khác nhau. Một số người dùng không nghe thấy bất kỳ âm thanh cảnh báo nào khi có tin nhắn mới, cảnh báo âm thanh không liên tục và tệ nhất là không có âm thanh nào