Apple Watch không đếm được các bước

Làm thế nào để sửa đồng hồ táo không đếm bước? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các giải pháp tiềm năng về cách khắc phục sự cố với Không tính các bước trên đồng hồ Apple

Cài đặt mật mã Apple Watch

Làm thế nào để thiết lập mật mã Apple watch? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách để thực hiện cũng như cách khôi phục trong trường hợp

Cách tắt Apple Watch 4

Điều quan trọng là bạn biết cách tắt Apple Watch 4 đúng cách vì điều này sẽ giúp làm cho nó hoạt động hoàn hảo trở lại. Thiết bị này không có tùy chọn ‘Khởi động lại, vì vậy nếu bạn muốn làm điều đó, bạn phải tắt nó hoàn toàn và bật lại. Có một sự ép buộc