Khoa Học

Mông Cổ đưa vệ tinh đầu tiên lên vũ trụ vào ngày 4 tháng 6

Được đặt theo tên gấu gobi Mazaalai của Mông Cổ, vệ tinh đầu tiên của Mông Cổ sẽ được đưa lên vũ trụ vào ngày 4 tháng 6. Vệ tinh này sẽ đi cùng với tên lửa 'SpaceX Falcon 9' tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida thông qua một dự án do UNESCO và Nhật Bản hỗ trợ.

Mông Cổ, vệ tinh Mazaalai, SpaceX Falcon 9, vệ tinh liên ngành xuyên biên giới, các quốc gia ngoài không gian, vệ tinh thu nhỏ cho nghiên cứu vũ trụ,Vệ tinh Chim đa quốc gia Chung Toàn cầu là một dự án vệ tinh liên ngành xuyên biên giới dành cho các quốc gia ngoài vũ trụ, nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng và phóng vệ tinh đầu tiên của họ. (Hình ảnh đại diện)

Được đặt theo tên gấu gobi có nguy cơ tuyệt chủng của Mông Cổ Mazaalai, vệ tinh đầu tiên của Mông Cổ sẽ được đưa lên vũ trụ vào ngày 4 tháng 6. Vệ tinh này sẽ đi cùng với tên lửa SpaceX Falcon 9 tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida thông qua một dự án do UNESCO và Nhật Bản hỗ trợ, Tân Hoa xã đưa tin.Vệ tinh Chim đa quốc gia Chung Toàn cầu là một dự án vệ tinh liên ngành xuyên biên giới dành cho các quốc gia ngoài vũ trụ, nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng và phóng vệ tinh đầu tiên của họ. Trong dự án kéo dài hai năm này, 15 sinh viên từ các quốc gia tham gia bao gồm Mông Cổ, Ghana, Nhật Bản, Bangladesh và Nigeria sẽ thiết kế, phát triển và vận hành năm đơn vị của 1U CubeStats giống hệt nhau, một loại vệ tinh thu nhỏ phục vụ nghiên cứu vũ trụ.

Mông Cổ có thể liên lạc với vệ tinh cách trái đất 400km 5-6 lần một ngày. Phó thủ tướng kiêm người đứng đầu các vấn đề khẩn cấp của Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa cho biết: Có vệ tinh mang lại nhiều lợi thế, chẳng hạn như khả năng thực hiện các nghiên cứu không gian độc lập, nắm bắt bức tranh địa lý của một quốc gia, phát triển bản đồ chính xác hơn và phòng chống thiên tai tốt hơn. .Các thành viên trong nhóm chia sẻ kế hoạch phóng vệ tinh thứ hai vào năm 2019. Mặc dù vệ tinh Mazaalai được cho là sẽ được đưa lên vũ trụ vào ngày 2/6 nhưng chuyến bay đã bị hoãn lại do trời mưa.